top of page

OBCHODNÍ PODMÍNKY

A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Všeobecné a obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

V těchto Všeobecných obchodních podmínkách jsou stanoveny podmínky, za kterých fyzická osoba Mgr. Ivana Stenzlová, se sídlem Znojmo, Za tratí 3866/2a, 669 02, IČ: 101 120 90, zapsaná v u Městkého úřadu ve Znojmě podle paragrafu 71 odst. Živnostenského zákona (dále jen „prodávající“) prodává zboží uživatelům internetových stránek www.ivanastenzlova.com (dále jen „kupující“).

 

Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

Veškeré zboží máme skladem, není-li vysloveně u zboží uvedeno jinak. Zboží, o které má kupující zájem, může přidat do nákupního košíku. Po přidání zboží do nákupního košíku vyplní všechny předepsané údaje uvedené v objednávkovém formuláři. Když si přeje zboží objednat, klikne na tlačítko „Objednat“. Tímto okamžikem si kupující objednává vybrané zboží. Odeslaná objednávka je závazná.

 

Po přijetí objednávky bude kupujícímu obratem odesláno e-mailem potvrzení o jejím přijetí. Potvrzením objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

 

Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka), uvedené v závazné objednávce. Pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto kupujícího pozastavit, případně odmítnout.

 

Prodávající si rovněž vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná.

Ochrana a zpracování osobních údajů

Při vyplňování objednávkového formuláře je kupující prodávajícím požádán o poskytnutí svých osobních údajů. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu se svým souhlasem kupující poskytl, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami obchodu www.ivanastenzlova.com, a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek.

 

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Informace o cenách v e-shopu

Kupní cena každého druhu zboží včetně DPH je uvedena v popisu konkrétního druhu zboží a kupující souhlas s kupní cenou projeví odesláním objednávky. Kupní cena platí až do vyčerpání zásob, pokud u konkrétního druhu zboží není platnost ceny vymezena jiným způsobem. Ceny v internetovém obchodě se mohou průběžně měnit. Uvedená cena zboží je platná v okamžiku odeslání objednávky.

Poštovné za doručení neplatí kupující, pokud si objedná zboží v celkové ceně nad 1500 Kč. Pokud na knihu poskytuje prodávající slevu, vychází se pro výpočet ceny balného a poštovného z ceny po slevě, ne z původní uvedené ceny zboží.

 

Všechny ceny uvedené v e-shopu jsou vždy uvedeny v českých korunách (Kč) a platby při tuzemské transakci probíhají v této měně.

 

Způsob dopravy

Způsob doručení zboží a způsob úhrady si kupující zvolí v objednávkovém formuláři:

 

Způsob doručení pro Českou republiku:

  1. Zásilkovna: 66 Kč

Tuto možnost lze zvolit pouze v případě hmotnosti zásilky do 5 kg. Předpokládaná doba dodání zboží na výdejní místo je jeden pracovní den ode dne podání.

 2. Česká pošta – doporučený balík: 82 Kč

Tuto možnost lze zvolit pouze v případě hmotnosti zásilky do 1,99 kg. Při váze 2 kg a výše bude automaticky nabídnuta Zásilkovna a Kurýrní služba DPD Private. Předpokládaná doba dodání cca 3–5 pracovních dní.

 3. Kurýrní služba DPD Private: 140 Kč

Tato částka platí bez ohledu na hmotnost objednaného zboží. Předpokládaná doba dodání zboží je jeden pracovní od vyzvednutí od odesílatele.

 

Způsob doručení pro Slovensko:

 1. Zásilkovna: 110 Kč

Předpokládaná doba dodání zboží na výdejní místo je jeden pracovní den ode dne podání.

 2. Česká pošta – standardní balík prioritní: 303 Kč

Tuto možnost lze zvolit pouze v případě hmotnosti zásilky do 1,99 kg. Při váze 2 kg a výše bude automaticky nabídnuta Zásilkovna. Předpokládaná doba dodání zboží je 3–5 pracovní dní na hranice Slovenska ode dne podání a poté dle podmínek slovenské pošty.

 

Způsob úhrady:

Platba kartou přes platební bránu PayU

 

Uvedené cenové podmínky za dopravu platí pouze pro Českou republiku a na Slovensko. V současné době nezasíláme do jiných zemí.

 

Slevy

V případě, že má zákazník k dispozici slevový kód na zboží, má nárok na nákup s touto slevou. Sleva platí pouze na objednávky uskutečněné v e-shopu . Zákazník může zadat slevový kód v prvním kroku objednávky. Jakákoliv sleva je vždy počítána z běžné maloobchodní ceny, tj. z ceny, která vyšší a je v e-shopu přeškrtnutá.

 

Odstoupení od smlouvy

Prodávající svým zákazníkům poskytuje právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se kupující rozhodne od kupní smlouvy odstoupit, zašle prodávajícímu Oznámení o odstoupení na adresu : Mgr. Ivana Stenzlová, Za tratí 3866/2a, 669 02 Znojmo, ivana@stenzlova.cz, a domluví se na dalším postupu.

Pokud již kupující zaplatil prodávajícímu kupní cenu, vrátí mu prodávající zaplacenou částku do 30 dnů od data odstoupení do smlouvy. Pro tento případ uvede kupující v Oznámení o odstoupení, jakým způsobem (převodem na účet, složenkou) mu má být zaplacená kupní cena nebo její část vrácena. Zboží nesmí být poškozené, aby mohlo být nabízeno dalším zákazníkům. Zákazník musí zásilku, kterou bude vracet, odeslat do 14 dnů po převzetí zboží.

Ve vrácené zásilce musí být vložena kopie útržku z dobírkové nebo balíkové složenky. Kupující vrátí zboží pouze běžnou balíkovou poštou. Zásilky odeslané na dobírku nebudou ze strany prodávajícího přijaty. Prodávající vrátí kupujícímu pouze peníze za zboží, nevrací poštovné ani balné.

Záruční podmínky

Prodávající poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů. Ke zboží prodávajícího není dodáván záruční list, záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet dnem, kdy kupující zboží převezme. Záruka se nevztahuje na škody způsobené mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami a jinými vnějšími vlivy.

 

Reklamace

Kupující je povinen dodané zboží bez zbytečného odkladu ihned po převzetí zkontrolovat a bezodkladně informovat prodávajícího o případných zjištěných vadách.

 

Všechny reklamace musí kupující uplatnit nejpozději do konce záruční doby. V oznámení o reklamaci musí zákazník popsat zjištěné vady zboží.  Reklamaci včetně vadného zboží kupující zašle na adresu prodávajícího: Mgr. Ivana Stenzlová, Za tratí 3866/2a, 669 02 Znojmo,, případně ji po telefonické dohodě doručí osobně tamtéž.

 

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

 

Kontakty na prodávajícího

Prodávajícího lze písemně kontaktovat na adrese redakce: Mgr. Ivana Stenzlová, Za ztratí 3866/2a,669 02 Znojmo .Telefonicky lze získat informace na tel.: 733 574 229

 

Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na každou kupní smlouvu uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím e-shopu na internetových stránkách www.ivanastenzlova.com. Kupující si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky měnit a doplňovat. Případné změny a doplňky Všeobecných obchodních podmínek se nebudou vztahovat na již uzavřené kupní smlouvy.

bottom of page