top of page
Kocanda.jpg

ON-LINE SEMINÁŘE

V ON-LINE ŠKOLE PĚTIELEMENTOVÉHO VAŘENÍ

A INTEGRATIVNÍ VÝŽIVY

 

CO JE CÍLEM PROJEKTU:

Cílem projektu ON-LINE  ŠKOLA PĚTIELEMENTOVÉHO VAŘENÍ A INTEGRATIVNÍ VÝŽIVY je předat vám to nejlepší z mého osobního know how získaného dlouholetým studiem, vzděláváním a sbíráním praktických zkušeností z oblasti INTEGRATIVNÍ VÝŽIVY, která spojuje moderní poznatky z oboru výživy, biologie a medicíny s poznatky tradičního léčitelství a východní čínské dietiky. Cílem je ukázat vám neomezující, udržitelný stravovací koncept, ve kterém je vše dovoleno a přesto vede k rovnováze těla na všech úrovních, k utužení vašeho zdraví a k dlouhověkosti. Od roku 2024 připojuji nově i téma osobního rozvoje a spirituálního růstu, jako nezbytnou součást budování nového světa a nové země. Jako lidé máme neomezené možnosti na cestě ke štěstí a prosperitě a je potřeba tuto schopnost v sobě objevit.

​PRO KOHO JE ON-LINE ŠKOLA URČENA:

on-line škola je určena všem, kteří se nemohou osobně účastnit mých jednodenních sobotních seminářů na Kocandě. Je určena všem, kterým záleží na zdraví a chtějí :

- aktivně se podílet na budování skvělé fyzické i psychické kondice

- předcházet vážným civilizačním onemocněním

- řešit aktuální zdravotní potíže a vyléčit se z nich

- zpomalit stárnutí, stárnout zdravě, žít dlouhý a plnohodnotný život

- poznat naše neomezné možnosti, které jako lidé máme

Škola je určena široké veřejnosti, stejně tak odborníkům z oblastí výživy a zdraví nebo gastronomickým provozům, které chtějí nabídnout zdravou a chutnou kuchyni.

KONCEPT ON-LINE ŠKOLY:

Pro účast v on-line ŠKOLE PĚTIELEMETOVÉHO VAŘENÍ A INTEGRATIVNÍ VÝŽIVY stačí si vybrat jedno z nabízených aktuálních témat on-line seminářů. Semináře jsou natáčené na Kocandě v Kravsku u Znojma na jižní Moravě, kde má sídlo má Škola a jsou složeny z několika desítek videí (10 -30 min.), ve kterých vám vysvětlím vše důležité k probíranému tématu. Součástí jsou podrobná skripta, včetně receptů v PDF formě.

INFORMACE O MÍSTĚ, KDE SE ON-LINE SEMINÁŘE NATÁČEJÍ :

Natáčení on-line seminářů probíhá v krásném prostředí na jižní Moravě v areálu zvaném KOCANDA v obci KRAVSKO u ZNOJMA www.kocandakravsko.cz . Název pochází z německého Gottseidank (Díky bohu) a historie Kocandy sahá až do středověku, kdy tudy vedla cesta z Vídně do Prahy. Kocanda tehdy sloužila jako zájezdní hostinec. Koncem 19. století byl areál rozšířen o průmyslové stavby místní keramičky. Současní majitelé, manželé Zmekovi, zrekonstruovali celý areál s úctou k historii. Jsou zachovány jednotlivé původní středověké i indrustriální prvky, což místu dává zcela unikátní atmosféru. Kolem objektu je rozsáhlá zahrada a celá Kocanda je umístěna v prostředí obklopeném pastvinami a lesy. Celý areál je využíván hlavně pro svatby a společenské akce. Prostředí je natolik malebné, že se stalo místem i pro televizní natáčení a focení do prestižních časopisů. Škola pětielementového vaření a integrativní výživy je umístěna v jednom z krásně zrekonstruovaných sálů v areálu Kocandy a účastníci mých seminářů se mohou na Kocandě také ubytovat ve stylových pokojích.

NABÍDKA  AKTUÁLNÍCH ON-LINE SEMINÁŘŮ (2021, 2022, 2023) :

 

TÉMA: Cesta za zdravím z pohledu Integrativní výživy (2021)

je velmi komplexní téma určené pro všechny, kteří chtějí poznat zásadní pilíře budování dlouhodobě udržitelného zdraví. Díky širokému záběru témat, získáte velmi ucelený pohled, jak celostně pečovat o své tělo a jak převzít zodpovědnost za své zdraví. Celé téma je zpracované jako zásadní prevence proti všem civilizačním chorobám.

 

TÉMA: Aktivuj léčivou sílu svého těla (2022)

Tělo má do vysokého věku potenciál k vlastní regeneraci, obnově a léčení.
Všechny tyto regenerační a ozdravné procesy se v těle zapínají, pokud naším životním stylem vytváříme ty správné podmínky. Mezi ně patří zdravá strava, dostatek spánku, odpočinek, pobyt v přírodě, správné dýchání, odbourávání stresu, ochrana před elektromagnetickými vlnami, redukce toxických zátěží. Pokud ale v našem životě převládá stres, toxické zátěže, nezdravá strava, nedostatek spánku a odpočinku, špatné dýchání, nedostatek pohybu v přírodě, potom všechny léčebné a regenerační procesy vypínáme a jdeme cestou k nemocem a zrychlenému stárnutí. Jak konkrétně aktivovat svou vlastní léčivou sílu těla a jak zabránit degeneraci, zrychlenému stárnutí a nemocem je téma tohoto on-line semináře. Naleznete v sobě ten obrovský léčivý potenciál, který vám tělo nabízí.

 

TÉMA: Detoxikace z pohledu integrativní výživy (2023)

Míra znečištění životního prostředí je tak extrémní, že jedinou účinnou obranou proti všudypřítomným toxinům je detoxikace. Na účinnosti detoxikace přímo závisí kondice našeho zdraví. Pokud čištění těla není dostatečně efektivní, toxiny se v těle kumulují a poškozují naše buňky, což po čase zákonitě vyústí ve vážná civilizační onemocnění jako jsou neurodegenerativní, deprese, autoimunitní, kardiovaskulární a nádorové. Přestože detoxikace v našem těle probíhá samovolně, potřebuje tělo příhodné podmínky. Ty určujeme my našim životním stylem. Často nevědomě vypínáme účinný proces detoxikace. Pokud je vypnutý dlouhodobě, jedná se o vážné ohrožení na životě a vede ke zrychlenému stárnutí.Tělo můžeme detoxikovat mnoha způsoby. Některé ale mohou napáchat více škody než užitku. Nejúčinější a nejšetrnější detoxikace je ta, která probíhá v souladu s našim tělem a jeho potřebami. Takový způsob čištění nabízí Integrativní výživa. Jak postupovat v účinné, ale šetrné detoxikaci těla z pohledu Integrativní výživy , to je téma tohoto semináře, jehož součástí je také 14 denní detoxikační jídelníček, včetně detoxikačních a protiparazitálních protokolů, čištění od kovidových vakcín a těžkých kovů.

bottom of page