top of page
Kocanda.jpg

ON-LINE SEMINÁŘE

V ON-LINE ŠKOLE PĚTIELEMENTOVÉHO VAŘENÍ A INTEGRATIVNÍ VÝŽIVY

 

CO JE CÍLEM PROJEKTU:

Cílem projektu ON-LINE ŠKOLY PĚTIELEMENTOVÉHO VAŘENÍ A INTEGRATIVNÍ VÝŽIVY je předat vám to nejlepší z mého osobního know how získaného dlouholetým studiem, vzděláváním a sbíráním praktických zkušeností z oblasti INTEGRATIVNÍ VÝŽIVY, která spojuje moderní poznatky z oboru výživy, biologie a medicíny s poznatky tradičního léčitelství a východní čínské dietiky. Cílem je ukázat vám neomezující, udržitelný stravovací koncept, ve kterém je vše dovoleno a přesto vede k rovnováze těla na všech úrovních, k utužení vašeho zdraví a k dlouhověkosti. V mé Škole nejde o to, zahltit vás informacemi, ale předat vám jednoduché tipy a praktická doporučení, která velmi snadno můžete převést do každodenního života, a která vás rychle posunou ke zdraví.

​PRO KOHO JE ON-LINE SEMINÁŘ URČENÝ:

on-line seminář je určený všem, kteří se nemohou osobně účastnit mých jednodenních sobotních seminářů na Kocandě. Je určena všem, kterým záleží na zdraví a chtějí :

  • aktivně se podílet na budování skvělé fyzické i psychické kondice

  • předcházet vážným civilizačním onemocněním

  • řešit aktuální zdravotní potíže a zlepšit svůj celkový zdravotní stav

  • zpomalit stárnutí a stárnout zdravě

  • zmírnit negativní důsledky po očkování covid vakcínou

 

On-line škola je určena široké veřejnosti, stejně tak odborníkům z oblastí výživy a zdraví nebo gastronomickým provozům, které chtějí nabídnout zdravou a chutnou kuchyni.

KONCEPT ON-LINE SEMINÁŘE:

Pro účast v on-line ŠKOLE PĚTIELEMETOVÉHO VAŘENÍ A INTEGRATIVNÍ VÝŽIVY stačí si vybrat jedno z nabízených aktuálních témat on-line seminářů. Semináře jsou natáčené na Kocandě v Kravsku u Znojma na jižní Moravě, kde má sídlo má Škola a jsou složeny z několika desítek videí (10 -30 min.), ve kterých vám vysvětlím vše důležité k probíranému tématu. Součástí jsou také autentické záběry z pětielementového vaření v mé Škole a podrobná skripta, včetně vařených receptů v PDF formě.

INFORMACE O MÍSTĚ, KDE SE ON-LINE SEMINÁŘE NATÁČEJÍ :

Natáčení on-line seminářů probíhá v krásném prostředí na jižní Moravě v areálu zvaném KOCANDA v obci KRAVSKO u ZNOJMA www.kocandakravsko.cz . Název pochází z německého Gottseidank (Díky bohu) a historie Kocandy sahá až do středověku, kdy tudy vedla cesta z Vídně do Prahy. Kocanda tehdy sloužila jako zájezdní hostinec. Koncem 19. století byl areál rozšířen o průmyslové stavby místní keramičky. Současní majitelé, manželé Zmekovi, zrekonstruovali celý areál s úctou k historii. Jsou zachovány jednotlivé původní středověké i indrustriální prvky, což místu dává zcela unikátní atmosféru. Kolem objektu je rozsáhlá zahrada a celá Kocanda je umístěna v prostředí obklopeném pastvinami a lesy. Celý areál je využíván hlavně pro svatby a společenské akce. Prostředí je natolik malebné, že se stalo místem i pro televizní natáčení a focení do prestižních časopisů. Škola pětielementového vaření a integrativní výživy je umístěna v jednom z krásně zrekonstruovaných sálů v areálu Kocandy a účastníci mých seminářů se mohou na Kocandě také ubytovat ve stylových pokojích.

 

NABÍDKA  AKTUÁLNÍCH ON-LINE SEMINÁŘŮ:

 

TÉMA: AKTIVUJ LÉČIVOU SÍLU SVÉHO TĚLA

Tělo má do vysokého věku potenciál k vlastní regeneraci, obnově a léčení. 
Všechny tyto regenerační a ozdravné procesy se v těle zapínají, pokud naším životním stylem vytváříme ty správné podmínky. Mezi ně patří zdravá strava, dostatek spánku, odpočinek, pobyt v přírodě, správné dýchání, odbourávání stresu, ochrana před elektromagnetickými vlnami, redukce toxických zátěží. Pokud ale v našem životě převládá stres, toxické zátěže, nezdravá strava, nedostatek spánku a odpočinku, špatné dýchání, nedostatek pohybu v přírodě, potom všechny léčebné a regenerační procesy vypínáme a jdeme cestou k nemocem a zrychlenému stárnutí. Jak konkrétně aktivovat svou vlastní léčivou sílu těla a jak zabránit degeneraci, zrychlenému stárnutí a nemocem je téma tohoto on-line semináře. Naleznete v sobě ten obrovský léčivý potenciál, který vám tělo nabízí.

 

TÉMA: CESTA ZA ZDRAVÍM Z POHLEDU INTEGRATIVNÍ VÝŽIVY

Je velmi komplexní téma určené pro všechny, kteří chtějí poznat zásadní pilíře budování dlouhodobě udržitelného zdraví. Díky širokému záběru témat, získáte velmi ucelený pohled, jak celostně pečovat o své tělo a jak převzít zodpovědnost za své zdraví. Celé téma je zpracované jako zásadní prevence proti všem civilizačním chorobám a současně nabízí možnosti, jak zmírnit negativní důsledky po očkování covid vakcínou.

 

bottom of page